מטרתו של אבחון פסיכודידקטי לאתר קשיי למידה. אבחון פסיכודידקטי מאבחן קשיים לימודיים בשני אופנים – באמצעות אבחון דידקטי ובאמצעות אבחון פסיכולוגי.

אבחון פסיכודידקטי יכול לסייע במצבים בהם סבורים אנשי המקצוע שלבעל קשיי הלמידה יש קשיים רגשיים והם אלו הגורמים לקשייו הקוגניטיביים. מצב נוסף בו יידרש אבחון פסיכודידקטי הוא כאשר רוצים לבדוק התאמה בין בעל קשיי הלמידה למערכת החינוכית בה הוא נמצא. במקרה זה ייערך אבחון פסיכודידקטי בשיתוף פעולה עם פסיכולוג חינוכי שעבר הכשרה בנושא.

אבחון פסיכודידקטי כולל מבדקים הבוחנים יכולות קוגניטיביות כמו זיכרון, תפיסה חזותית, תפיסה מילולית וחשבון, אנגלית, יכולות קשב וריכוז וגם את ההבט הרגשי.

מטרת אבחון פסיכודידקטי לזהות קשיי למידה ובעיות קשב וריכוז וכן להגיע להמלצות בנושא הקלות בבחינות לתלמידים או מבוגרים בעלי לקויות למידה. יכולות אלו להיות בחינות רגילות במסגרת בית הספר היסודי או התיכון, בחינות בגרות וגם בחינות במוסדות להשכלה גבוהה.

אבחון הפרעת קשב וריכוז נגזר מתחום אבחון פסיכולוגי וכרוך בדרך כלל בתהליך מעט ארוך יותר וכולל מספר פגישות עם פסיכולוג קליני שהוסמך לערוך אבחון פסיכולוגי.

במהלך אבחון פסיכולוגי נבדקים קווי אישיות של הנבדק, כישורים ויכולות, חוזקות וחולשות, כישורים קוגניטיביים וחברתיים ויכולות בתחום התקשורת הבינאישית. כישורים ויכולות אלו נמדדים באמצעות מבחני אבחון פסיכולוגי, שאלונים, שטרם הגשתם נערך ריאיון יסודי ומקיף עם הפסיכולוג.

השלב האחרון של אבחון פסיכולוגי כולל שיחת משוב.

צורך של אבחון פסיכולוגי מתעורר לא רק במצבים של קשיי למידה אלא גם אם נצפית התנהגות לא רגילה, חרדות ופחדים או קשיים רגשיים וחברתיים אצל ילדים וגם בקרב מבוגרים.

עם זאת, אבחון פסיכולוגי חיוני במצב של קשיי למידה במידה ומתעורר חשד שקשיים אלו הם בעלי רקע רגשי או נעוצים בדימוי עצמי נמוך , מצב נפשי או חברתי בלתי רגיל וכדומה.

אנשי המקצוע הנוטלים חלק במהלך אבחון פסיכו דידקטי הם פסיכולוגים משני סוגים – פסיכולוג קליני או פסיכולוג חינוכי וכן – מאבחן דידקטי.

לעיתים נעשה האבחון בשיתוף פעולה בין אנשי המקצוע השונים, אשר כל אחד מהם בוחן צד אחר של הנבדק ולעיתים – האבחון נעשה בנפרד.

שתף.

השאר תגובה